Lorensdal

Sedan maj 2023 driver vi Lorensdal efter att ha förvärvat driftsbolaget Kreativitusen AB. Vi ser fram mot en intressant och kreativ utveckling, se mer på Lorensdals hemsida

Under våren 2024 pågår arbete för att starta en veterinärmottagning för smådjur på Lorensdal och samtidigt anpassas lokaler i företagshuset för olika humanmedicinska verksamheter. Lite bilder från processen nedan som uppdateras.

Lorensdal våren 2024

Lorensdal augusti 2023

Petra och Pierre driver Majas Cottage med restaurang, butik och eventlokal på Lorensdal
Restaurang med härlig uteservering i sydvästlig kvällssol
Tillbyggnad med Majas butik
Stor eventlokal och lokal med skyltläge för verksamhet
Det blir även Läkarhus på Lorensdal
Verksamhetslokaler
Verksamhetslokaler
På Lorensdal finns en omkringliggande trollskog som man i en första anblick inte ser när man kommer in på området. Men där inne växer flera hundratal år gamla bokar och andra stora träd. I övrigt en hel del sly och avlämningar efter en svunnen tid. Nu jobbar vi med att röja och rensa fram en stig för allmänheten som kommer att kunna använda den för kontakt med naturen och för att få lite motion när man ändå är på Lorensdal för att äta, njuta och må bra. Missa inte att ta en en tur runt Stigen för din egen upplevelse och för din hälsa. En fysisk aktivitet som vetenskapligt är bevisat viktig för din hälsa, vi återkommer mera om konceptet kring det hela och om etableringen av läkare som kommer att bedriva verksamheter på Lorensdal.
Röjning och preparering pågår aug 2023
Ängsmarken i söder
Backe med massor av björnbär
Det blir tre olika slingor runt Lorensdal så småningom med start vid parkeringen
Inte kan man väl tro att Lorensdal ligger helt nära Vellinge centrum och motorvägen
Ängsmarken där sista delen av två slingor kommer att prepareras
Det finns plats för nybyggnad på ängsmarken, ett hotell?
Med manuellt arbete prepareras stigarna
Här finns flera hundraåriga bokar som länge stått i skymundan
Starten på Hälsostigarna kommer att vara invid parkeringen
Blomsterprakt
Ingång till Majas Bistro
Baksidan av företagshuset som egentligen lika väl kan kan bli en framsida i söderläge
In till Majas butik
Lekplatsen i anslutning till uteserveringen
Företagshus, eventlokal och förråd
När man kommer in på Lorensdal, Bistro till höger och Företagshuset till vänster
Företagarna har egna odlingar utanför huset
Gamla stubben på gräsmattan utanför uteserveringen invid lekplatsen
Fint restaurerade ingång till verksamhetslokal, f d stallplats
Inbjudande servering med Majas butik i bakgrunden
Från söder gavel på företagshuset
Stigen kommer att leda fram mot personalrummets uteplats
Växer helt nära
Inbjudande för barnen vid lekplatsen
Bistro och kök där inne
Mera uteservering
Bersån
Här och var blir stigen bred och de stora trädens stammar görs synliga
Tänk dig en kväll med mat och dryck i trevligt sällskap
Målet är att ge möjligheter att njuta av fin natur och samtidigt få lite motion
Här kommer man att kunna gå in vid parkeringen
Och mötas av stora flera hundraåriga träd som frigjorts från omkringväxande sly