Lorensdal

Sedan maj 2023 driver vi Lorensdal efter att ha förvärvat driftsbolaget Kreativitusen AB. Vi ser fram mot en intressant och kreativ utveckling, se mer på Lorensdals hemsida