Barn & Unga

Kontakt för vidare information och bokning av tider kan ske på: 070-3830000, du pratar med Angelica psykiatrisköterska. Eller maila på bou@mitthjarta.se. Mer information efterhand på Hemsida: https://barnochunga.com/

Välkommen till Mitt Hjärta Barn och Unga som är en privat mottagning i den trivsamma miljön på Lorensdal. Vi vänder oss till barn i alla åldrar, ungdomar och även unga vuxna.  På mottagningen erbjuder vi barn- och ungdomspsykiatriska utredningar och behandlingar av de flesta olika barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd. T.ex ADHD, ADD, Autism, Depression, Ångest, OCD (tvångssyndrom), sömnsvårigheter mm.

När en bedömning eller utredning är genomförd ges information om olika behandlingsalternativ, och om barnet/ungdomen och familjen önskar inleda behandling görs en individuell vårdplan, där de olika insatserna tydligt framgår, innan behandling inleds. Alla intyg och remisser som eventuellt är aktuella i samband med utredning och behandling skrivs.

Vi kan även erbjuda bedömning och vid behov följande intyg:

  • Intyg för körkortstillstånd vid ADHD och/eller Autism
  • Intyg för att söka aktivitetsersättning
  • Intyg för tillfällig vård av barn vid tillfällig sjukdom (VAB)
  • Intyg för ansökan om omvårdnadsbidrag
  • Intyg gällande behov av specialkost
  • Intyg för utlandsresa (för att kunna ha med sina mediciner utomlands)
  • Övriga intyg vid behov

Intygen utfärdas i samband med besöket, eller senast nästkommande arbetsdag.

Föräldrastöd och familjeinriktade tjänster

Eftersom föräldrarna har en mycket viktig roll i behandlingsupplägget av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, så erbjuder vi även föräldrastöd/handledning när det är aktuellt. Vid behov/önskemål kan vi även medverka vid möten med skolan för att ge information om barnets/ungdomens tillstånd och eventuella behov av stöd i skolan. Medverkan vid skolmöten sker huvudsakligen via digitala möten, där vi helst ser att även föräldrarna deltar.

Specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri

På mottagningen arbetar Christina Högström, specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri och Angelica Sjögren, specialistutbildad sjuksköterska med KBT steg 1 utbildning. Vi har också flera psykologer som i nuläget arbetar hos oss på konsultuppdrag, och då huvudsakligen medverkar vid utredningar. Vi har samtliga lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri och månar starkt om kvalitet, att använda evidensbaserade behandlingsmetoder, delaktighet och patientsäkerhet.

Vi har barnet/ungdomen/den unga vuxna i fokus och lägger stor vikt vid bemötandet och erbjuder därför främst fysiska besök, med möjlighet till digitala lösningar vid behov.

Information om utredningar och behandlingar

Utredning:

Om man önskar hjälp via vår mottagning för utredning eller annan behandling, kommer man träffa sjuksköterska för ett första bedömningssamtal. Därefter planerar man gemensamt för fortsatt vård/behandling. Vid behov av utredning bokas man till läkare/psykolog och information kommer när det är aktuellt att inhämtas från barnets/ungdomens skola.

ADHD behandling:

Om barnet, ungdomen eller den unga vuxna redan har gjort en utredning som visat ADHD/ADD och önskar inleda ADHD behandling sker första bedömningen gemensamt med läkare och sjuksköterska för en säker och effektiv uppstart av behandling.

Uppföljning sker därefter via telefon (fysiskt besök vid behov) med sjuksköterska efter 2 veckor, fysiskt besök hos sjuksköterska efter 4 veckor och efter 3 månader. Läkarbesök efter 6 månader.  Därefter följs man via sjuksköterska för uppföljning av effekt och somatiska kontroller var tredje månad, med ett längre besök var sjätte månad och läkarbesök en gång om året. Ibland kan tätare besök behövas av olika anledningar.

Övrig behandling:

Vi erbjuder även behandling för depression, ångest, OCD (tvångssyndrom) och sömnsvårigheter. Vi kan erbjuda både medicinsk behandling och KBT, där man vanligen träffar behandlare en gång i veckan under ett begränsat antal gånger. Många gånger är en kombination av dessa behandlingsinsatser mest effektivt.

Föreläsningar/handledning/föräldra- och anhörigutbildningar

Vi kan erbjuda både handledning och skräddarsydda föreläsningar/utbildningar inom olika barnpsykiatriska områden.

Under våren 2024 planerar vi att erbjuda utbildningstillfällen för föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med t.ex ADHD. Vid intresse kommer även föräldra- och anhörigutbildningar gällande depression och ångest erbjudas. Dessa utbildningar kommer ske i grupp, med utrymme för erfarenhetsutbyte med andra föräldrar/anhöriga under vissa moment, vilket brukar vara mycket uppskattat. För att detta ska ge bäst utbyte kommer vi dela upp tillfällena mellan barn upp till ca 12 år, och för ungdomar över ca 12 år.